Stor guide: Så handlar du med doji-candlesticks

Publicerad: 25. februari 2021

En doji uppstår när marknaden öppnar och stänger på i stort sett samma nivå. Isolerat är en doji ett neutralt candlestick men den blir av många ansedd för att vara en del av ett vändningsmönster – framförallt om den samspelar med andra candlesticks eller indikatorer som bekräftar detta.

I denna artikel lär du dig hur du kan handla med hjälp av doji-candlesticks samt ett par effektiva strategier.

Dojien finns i olika varianter, exempelvis:

  • Doji Star
  • Long legged Doji
  • Dragonfly Doji
  • Gravestone Doji

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Kort om dojis och candlesticks

Gemensamt för alla dojis är att de representerar en form av obeslutsamhet i marknaden, ett krig mellan köpare och säljare som ingen vinner. Dojis säger nödvändigtvis inte så mycket när de står för sig själva men det kan få en stor betydelse beroende på hur de efterföljande candlesticks ser ut.

I följande exempel använder vi candlestick-mönster på dagsgrafer. I princip kan de användas på alla tidshorisonter men våra erfarenheter visar att signalerna har en större validitet om de handlas på en större tidsram som exempelvis 4-timmarsgrafen eller dagsgrafen.

Ofta får man höra att man ska låta vinnarna löpa och stänga förlusterna tidigt men det kan vara svårt att veta när man ska göra vad. Candlesticks ger möjlighet för att tolka marknaden bättre och kan därmed ge signaler om när du ska låta vinnarna löpa – och det omvända.

Candlesticks bör dock som utgångsläge inte användas som den enda signalen när du går in i marknaden Exempelvis kan du supplera med att värdera om du handlar i samma riktning som den långsiktiga trenden eller använda diverse indikatorer.

Nedan ger vi exempel på olika sätt som du kan använda dojis på.

1. Ta vinsten, om du är lång i marknaden och ser en doji på toppen

Nedan är ett exempel på hur du kan använda dojis för att ta din vinst på bra nivåer i det tyska DAX-indexet. Vi föreställer oss att du är lång DAX från oktober, marknaden går upp och du överväger nu när du ska ta vinsten. Här kan du alltså använda dojis.

Exempelvis ser du att det förekommer dojis både i början och slutet av november (markerade med ringar på grafen) Dessa dojis kan användas som signaler för potentiell marknadsvändning så vid dessa tillfällen kan du överväga att ta hela eller delar av din vinst. Klicka på bilden för att förstora.

Denna teknik kan självklart också användas när du går kort. Vi föreställer oss att du är kort marknaden i början av december och marknaden rör sig neråt. Mitt i december uppstår en doji (markerad med en ring) och här kan du alltså därför överväga att ta sin vinst.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här

Om du gärna vill ha extra bekräftelse för när du ska ta din vinst så kan du se hur nästa candlestick ser ut. Om marknaden bekräftar den vändning som du förväntade så är det tid till att ta vinsten enligt denna strategi.

2. Köp om du ser en doji i en nedåtgående marknad, OM du efterföljande får bullish bekräftelse

På bilden nedan ses ett exempel från DAX-indexet. I samband med att marknaden bottnar i slutet av september bildas en doji på dagsgrafen samtidigt som att marknaden befinner sig på en nivå där det tidigare har varit stöd, nämligen 9300 från tidigare i augusti.

Dagen efter ser du en bullish bekräftelse – det vill säga att det är ett grönt candlestick och marknaden vänder och går upp.

Här kunde du därför antagit att marknaden skulle fortsätta upp och det var också vad som hände. Marknaden var sedan positiv genom hela månaden.

Nedan ses en förstorad version av grafen. DAX-indexet formar en doji på dagsgrafen och dagen efter följs detta upp av ett grönt candlestick. Detta är alltså ett tecken på att marknaden kan röra sig högre upp.

Denna setup kan bäst jämföras med det som traders kallar Morning Doji Star. Thomas Bulkowski har på sin sida thepatternsite.com genomgått en lång rad candlestick-mönster och här är Morning Doji Star ett av de reversal-patterns (vändnings-mönster) som ligger i den bättre ändan för att lyckas rent sannolikhetsmässigt.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

På den data som Bulkowski har sett på ger detta mönster en vändning i marknaden hela 76% av gångerna. Men Bulkowsi säger själv att denna slutsats är baserad på mindre datamaterial än han vanligtvis använder sig av. Nedan kan du se Morning Doji Star i sin renaste form:

3. Efter en doji kommer trenden ofta att fortsätta i riktningen som nästföljande dags öppning

Det candlestick som kommer efter en doji är av avgörande betydelse för att avgöra hur trenden framöver kan fortsätta. Låt oss titta på ett exempel:

Ovan är en dagsgraf på guldpriset. Som du kan se förekommer det hela tre dojis i rad i mitten av januari. De följs av ett grönt candlestick av en betydande storlek och det kan ses som en signal om att guldet ska upp. Du kan se dojin som ett krig mellan köp och sälj och det gröna candlesticket indikerar att ”de gröna” har vunnit slaget.

Dojis i kombination med andra faktorer

Dojis bör inte stå ensamma när du ska värdera var marknaden är på väg. Om du exempelvis lägger in några glidande medelvärden på grafen kan du få en uppfattning om vilken trend marknaden har. En simpel huvudregel är att alltid handla med trenden.

På dagsgrafen kan det vara en bra idé att se på glidande medelvärden 20, 50 och 200 dagar då de används av många fund managers över hela världen. Du kan också använda ett kort exponentiellt glidande medelvärde 8 för att få några mer kortsiktiga handelssignaler.

Dojis kan också kombineras med flera andra faktorer för att skapa en trading-strategi, exempelvis kan du se på tidigare motståndsnivåer eller när marknaden är överköpt. På en dagsgraf är marknaden vanligtvis överköpt när RSI-indikatorn ligger på 70-75 och översåld när RSI ligger på 25-30. Om du är lång marknaden och det uppstår en situation där marknaden är överköpt och en doji bildas på grafen kan det vara en bra idé att ta vinsten.

Detta kan exempelvis ses i kursutvecklingen i valutaparet GBP/USD, av traders också kallad ”The Cable”. Som du kan se på grafen nedan uppstod en situation med tre dojis på dagsgrafen (markerade med en ring). När du ser flera dojis i rad är det ett tecken på ännu större obeslutsamhet än normalt. Därför ökar sannolikheten för att den efterföljande riktningen kan bli extra kraftfull.

Den första dojin var en Dragonfly doji och därnäst två till dojis i en nivå där marknaden var lätt överköpt enligt RSI-indikatorn som precis hade nått 70. Detta är markerat med en cirkel nederst på grafen. Efter de tre dojis kom det ett rött candlestick neråt vilket är ett tecken på att marknaden kan fortsätta längre ner, vilket också var fallet. Vi har på grafen lagt till glidande medelvärde 8, 20 och 50 dagar och du kan se att marknaden bryter igenom 8-dagars glidande medelvärde (den röda linjen). Detta bekräftar signalen då det är ett tecken på en potentiell trendvändning.

Detta är exempel på hur dojis kan kombineras med andra element på grafen. Du kan också se om den möjliga vändpunkten sker på samma nivå som en eller flera tidigare toppar på grafen från tidigare månader eller år. Om så är fallet, är signalen förstärkt ytterligare.

Dojis och motståndsnivåer

Nedan ses ett exempel på hur dojis kan kombineras med motståndsnivåer. Precis efter årsskiftet är det två dojis och den sista är en Gravestone doji där priset försöker att bryta upp över den tidigare toppen med ett pris omkring 1,63. Det lyckades inte och efter de två dojis följer ett rött candlestick som varnar för nedgång. Det röda candlesticket bryter igenom alla de tre glidande medelvärden (8, 20 och 50 dagars), vilket är ännu ett tecken på att marknaden kan vara igång med en vändning. Notera också att RSI-indikatorn i botten av grafen visar lägre toppar.

När man är nära toppen, kan det ibland uppstå ett ”gap” upp då många önskar att köpa. Om det efterföljande uppstår en doji kan det vara en bra idé att ta vinsten.

Riskhantering och stop loss

När du använder dojis ska du tänka på att signalerna naturligtvis inte alltid fungerar och därför ska du också ha en exit-strategi, om kursen inte utvecklar sig som du trodde. Vi har nedanför zoomat in på en vanlig situation där man gått kort i marknaden efter en doji samt bekräftelse av ett bearish candlestick efter. Du kan här sätta din stop loss lite över doji-candlesticket (det svarta strecket). Går marknaden över denna nivå kan du räkna med att signalen inte är valid längre.

Läs gärna vår artikel om stop loss om du vill lära dig mer om hur du kan tänka när du ska placera en stop loss.

Spread the love