Så handlar du med doji-candlesticks

Uppdaterad: 26 februari 2021

I sin vanligaste form liknar en doji ett kors, ett omvänt kors eller ett plustecken. En doji uppstår när marknaden öppnar och stänger på i stort sett samma nivå under en viss period. Isolerat är en doji ett candlestick som är neutralt men blir av tekniska analytiker ofta ansett att vara en del av ett ”reversal pattern”, alltså ett tecken på att marknaden kan vända – framförallt om det samspelar med andra candlesticks eller indikatorer som bekräftar detta.

Dojien finns i olika varianter, exempelvis:

  • Doji Star
  • Long legged Doji
  • Dragonfly Doji
  • Gravestone Doji

Gemensamt för alla dojis är att de representerar en form av obeslutsamhet i marknaden, en kamp mellan köpare och säljare som i första omgången ingen vinner. En long-legged doji innebär ännu större obeslutsamhet och den medför att de efterföljande signalerna är ännu starkare. Dojis säger inte nödvändigtvis så mycket när de står för sig själva men kan få en stor betydelse beroende på hur de efterföljande candlesticks ser ut.

I de följande exempel använder vi candlesticks-mönster på dagsgrafer. I princip kan de användas på alla tidshorisonter men våra erfarenheter visar att signalerna har en större validitet om man använder dem på större tidshorisonter. Det är alltså utifrån våra egna erfarenheter större sannolikhet för att en candlestick-signal på en dagsgraf är mer valid än den är på en 1-minutsgraf, även om candlesticks av professionella traders används på grafer på alla tidshorisonter.

Ofta får man höra att man ska låta vinnarna löpa och stänga förlusterna tidigt men det kan vara svårt att veta när man ska göra vad. Candlesticks ger möjlighet för att tolka marknaden bättre och kan därmed ge signaler om när du ska låta vinnarna löpa – och det omvända.

Mottag våra robusta tradingsignaler - Gratis!Klicka här

Candlesticks bör som utgångsläge inte användas som den enda signalen när man går in i marknaden men däremot som ett supplement till andra faktorer som kan vara bestämda av individuella preferenser. Exempelvis kan man supplera med att värdera om man handlar i samma riktning som den långsiktiga trenden.

Nedan ger vi exempel på flera olika sätt som du kan använda dojis på i din trading.

1. Ta vinsten, om du är lång i marknaden och ser en doji på toppen

På bilden nedan kan du se ett exempel på hur man kan använda dojis för att ta sin vinst på ett bra ställe i det tyska DAX-indexet. Vi föreställer oss att man är lång DAX från oktober. Marknaden går upp och man överväger nu när man ska ta vinsten. Här kan man använda dojis som en av faktorerna för att avgöra när marknaden kan vända. Exempelvis ser man att det förekommer dojis både i början och slutet av november – på grafen här under markerat med ringar – och dessa dojis kan användas som signaler för att marknaden kan vända och därför kan man vid dessa tillfällen överväga att ta hela eller delar av sin vinst. Klicka på bilden för att förstora.

Denna teknik kan självklart också användas när man går kort. Vi föreställer oss att vi är korta marknaden i början av december och att marknaden rör sig neråt. Mitt i december kommer det en doji – igen markerad med en ring – och här kan man därför överväga att ta sin vinst.

Mottag våra robusta tradingsignaler - Gratis!Klicka här

Vill man gärna ha extra bekräftelse på när man ska ta sin vinst så kan man se hur nästa candlestick ser ut. Om marknaden bekräftar den vändning som man hade en förväntning om så är det tid till att ta vinsten enligt denna strategi.

2. Köp om du ser en doji i en nedåtgående marknad, OM du efterföljande får bullish bekräftelse

På bilden nedan ses ett exempel från DAX-indexet. I samband med att marknaden bottnar i slutet av september bildas en doji på dagsgrafen samtidigt som att marknaden befinner sig på en nivå där det tidigare har varit stöd, nämligen 9300 från tidigare i augusti.

Dagen efter ser man en bullish bekräftelse – det vill säga att det är ett grönt candlestick och marknaden vänder och går upp.

Här kunde man anta att marknaden skulle fortsätta upp och det var också vad som hände. Marknaden var sedan positiv genom hela månaden.

Nedan ses en förstorad version av grafen. DAX-indexet formar en doji på dagsgrafen och dagen efter följs detta upp av ett grönt candlestick. Detta är alltså ett tecken på att marknaden kan röra sig högre upp.

Denna setup kan bäst jämföras med det som traders kallar Morning Doji Star. Thomas Bulkowski har på din excellenta sida thepatternsite.com genomgått en lång rad candlestick-mönster och här är Morning Doji Star ett av de reversal-patterns (vändnings-mönster) som ligger i den bättre ändan för att lyckas rent sannolikhetsmässigt.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

På de data som Bulkowski har sett på ger detta mönster en vänding i marknaden hela 76% av gångerna. Men Bulkowsi säger dock själv att denna slutsats är baserad på mindre datamaterial än han vanligtvis använder sig av. Nedan kan du se Morning Doji Star i sin renaste form:

3. Efter en doji kommer trenden ofta fortsätta i riktningen som nästföljande dags öppning

Det candlestick som kommer direkt efter en doji är av avgörande betydelse för att avgöra hur trenden framöver kan fortsätta. Låt oss titta på ett exempel:

Här är en dagsgraf på guldpriset. Som man kan se på grafen förekommer det hela tre dojis i rad i mitten av januari. De följs av ett grönt candlestick av en betydande storlek och det kan ses som en signal om att guldet ska upp. Man kan se dojin som ett krig mellan köp och sälj och det gröna candlesticket indikerar att ”de gröna” har vunnit slaget.

Dojis i kombination med andra faktorer

Dojis bör inte stå ensamma när man ska värdera var marknaden är på väg. Om man lägger in några glidande medelvärden på grafen så kan man få en idé om vilken trend marknaden har. En simpel huvudregel är att alltid handla med trenden.

På dagsgrafen kan det vara logiskt att se på de glidande medelvärdena för 20, 50 och 200 dagar då de används av många fund-managers över hela världen. Man också använda ett kort, exponentiellt glidande genomsnitt på 8 för att få några mer kortsiktiga handelssignaler. Dessutom kan man lägga till indikatorn RSI för att se om marknaden är överköpt, översåld eller mittemellan.

Dojis kan också kombineras med flera andra faktorer för att skapa en trading-strategi. Exempelvis kan de kombineras med tidigare motståndsnivåer eller när marknaden är överköpt. På en dagsgraf är marknaden vanligtvis överköpt när RSI-indikatorn ligger på 70-75 och översåld när RSI ligger på 25-30. Om man är lång marknanden och det uppstår en situation där marknaden är överköpt och en doji bildas på grafen kan det vara en bra idé att ta vinsten.

Detta kan exempelvis ses i kursutvecklingen i valutaparet GBP/USD, av traders också kallad ”The cable”. Som man kan se på grafen nedan uppstod en situation med 3 dojis på dagsgrafen, markerade med en ring på grafen. När man ser flera dojis i rad är det ett tecken på ännu större obeslutsamhet än normalt. Därför ökar sannolikheten för att den efterföljande riktningen kan bli extra kraftfull.

Den första dojin var en Dragonfly doji och därnäst två till dojis i en nivå där marknanden var lätt överköpt enligt RSI-indikatorn som precis hade nått 70. Detta är markerat med en cirkel nederst på grafen. Efter de tre dojis kommer det ett rött candlestick neråt vilket är ett tecken på att marknaden i den kommande tiden kan fortsätta längre ner, vilket också var fallet. Vi har här på grafen lagt till glidande medelvärden för 8, 20 och 50 dagar och man kan se att marknaden bryter igenom ett 8-dagars glidande medelvärde (den röda linjen). Detta bekräftar signalen då det är ett tecken på en potentiell trendvändning.

Detta är exempel på hur dojis kan kombineras med andra element på grafen. Man kan också titta på om den möjliga vändpunkten sker på samma nivå som en eller flera tidigare toppar på grafen från tidigare månader eller år. Om så är fallet, är signalen förstärkt ytterligare.

Dojis och motståndsnivåer

Nedan ses ett exempel på hur dojis kan kombineras med motståndsnivåer. Precis efter årsskiftet är det två dojis och den sista är en Gravestone doji där priset försöker att bryta upp över den tidigare toppen med ett pris omkring 1,63. Det lyckades inte och efter de två dojis följer ett rött candlestick som varnar för nedgång. Det röda candlesticket bryter igenom alla de tre glidande medelvärden (8, 20 och 50 dagars), vilket är ännu ett tecken på att marknaden kan vara igång med en vändning.

När man är nära toppen, kan det ibland uppstå ett ”gap” upp då många önskar att köpa. Om det efterföljande uppstår en doji kan det vara en bra idé att ta vinsten.

En speciell situation är en ”abandoned baby” där marknaden tar ett hopp upp (eller ner) och efterföljande hoppar ner igen och efterlämnar sig en doji på toppen. Öppnar marknaden lägre nästa dag så kan det vara tid att sälja.

Mottag våra robusta tradingsignaler - Gratis!Klicka här

Ett exempel på en ”abandoned baby” såg man bland annat i Alphapet-aktien (dvs. Google) i juli 2016. Alphapet hade under många år varit i en mycket lång upptrend men under sommaren uppstod det en situation på dagsgrafen med en abandoned baby. Optimalt sett skulle kroppen på detta candle, markerat med en röd ring nedan vara ännu mindre men mönstret är tillräckligt tydligt. Detta candle blir efterlämnad ensam, först med ett gap ner – alltså ett hopp i priset där man ligger tydligt under gårdagens prisnivå och efterföljande med ett gap upp då marknaden dagen efter hoppar upp igen. Detta är ett klassiskt vändningsmönster som man bör vara uppmärksam på. Framförallt i en marknad som i övrigt är i en uppåtgående trend. När marknaden gör ett gap upp efter en doji, är det en extra stark köpsignal.

Notera att det är primärt aktier som gapar. Exempelvis Alphapet, Facebook eller Investor. Det är genom en del hemsidor och program möjligt att ”screena”, alltså söka efter exakt sådana här setups så man slipper leta igenom tusentals av aktier för att hitta dem som har denna formation.

Riskhantering och stop loss

När man använder sig av dojis ska man vara uppmärksam på att signalerna naturligtvis inte alltid fungerar och därför ska man också ha en strategi för hur och när man kommer ut ur marknaden om det inte går som man tänkt sig. Vi har nedanför zoomat in på en vanlig situation där man gått kort i marknaden efter en doji samt bekräftelse av ett bearish candlestick efter. Man kan då sätta sin stop loss lite över doji-candlesticket (det svarta strecket). Går marknaden över denna nivå kan man räkna med att signalen inte är valid längre.

Läs gärna vår artikel om stop loss om du vill lära dig mer om hur du kan tänka när du ska placera en stop loss.

Spread the love

Kommentarer

  • Relaterat
  • Senaste
  • Populära