Denna nivå i aktiemarknaden är kritisk

Publicerad: 5. mars 2021

Av Peter Arendt, professionell trader

Den professionella tradern Peter Arendt förutsåg finanskrisen i 2008 och varnade för det stora fallet före coronakraschen 2020.

Till att börja med vill jag jämföra situationen på aktiemarknaden och världsekonomin med hur den var för ett år sedan.

Är världsekonomin bättre än för ett år sen? Nej.

  • Världen har varit stängd och statskassorna töms!
  • Folk avskedas, förlorar intäkter och köpkraft – konsumtionen minskar!

Varför stiger aktierna igen?

  • Vaccinhopp, negativ ränta, politiska hjälppaket
  • Privata investerare har vallfärdat till aktiemarknaden det senaste året

Kan uppgången på aktiemarknaden fortsätta?

  • Ja, så länge räntan kan hållas nere
  • Men råvarupriserna kan få bägaren att rinna över och skapa eskalerande inflation – vilket innebär risk för att räntan stiger

Stiger räntan på allvar kan vi få den största kollapsen i aktiemarknadens historia.

Tekniska analys av aktiemarknaden

Avtagande styrka i aktieindex

Om vi tittar på tekniska signaler i det tyska DAX-indexet, som är det ledande aktieindexet i Europa ser det ut följande på veckografen:

Den större trenden är upp men som vi kan se visar de tekniska indikatorerna RSI och MACD (i botten på bilden) att styrkan avtar jämfört med uppgången som påbörjades i slutet av mars förra året.

Vi kan potentiellt fortfarande se stigande kurser men jag tror inte att vi kan förvänta oss lika kraftiga uppgångar som vi hade efter den stora nedgången förra året.

Den kritiska nivån

Tittar vi igen på veckografen i DAX-indexet ska vi hålla utkik på en nivå där trenden går från upp- till nertrend:

För en teknisk analytiker är den senaste botten i en upptrend intressant att titta på. Om den senaste botten bryts, som är i kurs 13.305 euro är det en säljsignal och härifrån kan marknaden gå kraftfullt ner. Jag skulle här överväga att minska min exponering i aktiemarknaden. Jag säger inte att man ska sälja alla sina aktier men man borde absoluta se över sin risk.

Sammanfattning av teknisk analys:

  • DAX30 har nått historiska nivåer
  • Den stora trenden är fortfarande upp
  • Uppgången är dock avtagande i styrka
  • En korrektion kan vara nära

Råvarorna kan få lasset att tippa över

Vad kan få centralbankerna att höja räntan? Eskalerande inflation. Vad kan skapa det? Stigande råvarupriser.

Om råvarupriserna stiger kommer företagen som producerar produkter att vara tvungna att höja priserna. När företagen höjer priserna kommer du som konsument kräva högre lön och på detta sätt går vi in i en eskalerande inflation.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Så råvarumarknaden kan potentiellt vara en av de avgörande faktorer som kan få bägaren att rinna över och påverkar aktiemarknaden i en negativ riktning.

Vi ser nu stigande oljepris men även andra råvaror som exempelvis vete har nått högre nivåer efter flera år av sidogående priser:

Det vi kan konstatera utifrån grafen är att vetepriset har brutit upp efter 7 år av sidogående kurs. Senaste gången detta hände var vid finanskrisen i 2008. Är det ett likadant scenario vi ser nu? Det vet jag inte. Men det jag vet är att stigande råvarupriser tidigare bidragit till att lasset har tippat över.

Så det vi nu ska hoppas på är att råvarupriserna inte stiger. Men jag tror dessvärre att de kommer att göra det då vi på ett globalt plan står inför stora leveransproblem av råvaror.

Sammanfattning

Som minimum är detta en korrektion vi ser. Om råvarupriserna går upp och räntorna fortsätter med att stiga blir det mer än en korrektion och vi kan då förvänta oss en rejäl nedgång i aktiemarknaden.


Peter Arendt är en professionell trader från minagro.dk. Peter samarbetar med daytrading.se. Han levererar analyser av aktier, forex och råvarepriser. Peter Arendt erbjuder också coaching till nya investerare och traders som vill lära sig mer om du de kan optimera deras portföljer och hantera risk bättre.

Daytrading.se: Om du precis som Peter Arendt tror på stigande råvarupriser kan du på handelsplattformen Markets spekulera i priset på ett 30-tal olika råvaror, såsom vete, olja och kaffe.

Spread the love