Handlar du silver? Analytiker förväntar sig ett lovande år

Publicerad: 23. februari 2024

Silverpriset handlades i sidled under större delen av 2023 men nu förväntar sig många analytiker att priset på ädelmetallen ska stiga under det här året. Detta stöds av både fundamentala och tekniska faktorer.

För det första förväntas den globala efterfrågan på silver nå hela 1,2 miljarder ounce år 2024, vilket skulle innebära den näst högsta nivån någonsin. Detta enligt Silver Institute i en nyligen publicerad rapport. Det är framför allt den enorma och växande medelklassen i Indien som efterfrågar allt mer silver till smycken, men även energi-, telekom- och försvarsindustrin behöver silver till bland annat solceller, mobiltelefoner, flygplan, satelliter och avancerade vapen. Särskilt de två sistnämnda branscherna växer snabbt dessa år.

Den andra stora drivkraften för silver är att de flesta analytiker förväntar sig att centralbankerna sänker räntorna under 2024. Räntetryck är traditionellt en stor utmaning för både silver- och guldpriserna. Båda metallerna har dock lyckats upprätthålla en relativt hög prisnivå även under stigande räntor. Analytiker förväntar sig därför att när räntorna slutligen faller igen, så kan silverpriset stiga fritt utan trycket från höga räntor.

“Vi tror att silver kommer att ha ett fantastiskt år, särskilt när det gäller efterfrågan”, sa Michael DiRienzo, VD för Silver Institute, nyligen till CNBC. Han förväntar sig att silverpriset kommer att nå 30 dollar per ounce i år, vilket skulle vara den högsta nivån under de senaste 10 åren.

Uppåtgående vimpelformation i silverpriset (Disclaimer: Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling) Källa: TradingView.

Investeringshuset Vontobel – med schweiziska rötter – erbjuder möjligheten att spekulera i silverpriset i både uppåtgående och nedåtgående riktning. Detta görs genom bull- och bear-certifikat, där du kan lägga till hävstång till din position mellan 2 och 8 gånger, beroende på din riskaptit. Se namnen på certifikaten här och sök sedan fram dem hos exempelvis Nordnet eller Avanza. Du kan läsa mer om Vontobels produkter längst ner i den här artikeln.

Ur teknisk synvinkel kan det också se bra ut för silver. På en dagsgraf bildar silverpriset för närvarande en så kallad “Uppåtgående vimpelformation ” eller “bullish pennant” som har formats under de senaste åren.

Just nu befinner sig silverpriset i botten av vimpelformationen och det bör finnas en bra uppgång att vänta om det tekniska mönstret fortsätter, både på vägen upp mot toppen av vimpeln, men också längre upp om utbrottet sker.  Det finns också ett antal andra intressanta prismönster i silver som kan handlas både på mycket kort och något längre sikt. På lång sikt visar det sig att en typisk björnmarknad i silver har varit runt 145 till 160 veckor, och just nu har vi haft en björnmarknad i silver sedan toppen 2021. Om historien ska upprepa sig kan priset stiga under de närmaste veckorna eftersom vi nu har nått 158 veckors nedgång.

Längden på en björnmarknad i silver (Disclaimer: Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling) Källa: Aaron, x.com, TradingView

Detta går i linje med silvrets historia av att stiga kraftigt när räntetrycket lättar. Under de senaste 25 åren har silver stigit med mellan 250 och 500% varje gång centralbankerna har sänkt räntorna. Man kan bara spå i hur mycket det kommer att stiga den här gången när Fed släpper på bromsarna – vilket de flesta förväntar sig kommer att ske under våren när inflationen blir mer under kontroll.

Silver stiger traditionellt kraftigt när räntorna faller. Fed väntas låta räntorna sjunka igen under våren (Disclaimer: Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling) Källa: Peter Krauth, x.com, TradingView.

På kort sikt har många traders noterat ett intressant mönster i silverpriset som har blivit viralt på den sociala medieplattformen X. Här har folk upptäckt att silverpriset ofta faller kraftigt när Comex (råvarubörsen) öppnar kl. 10 i New York (kl. 16 i Skandinavien). Efter fallet går det några minuter och sedan stiger priset igen.

Det är svårt att säga hur länge denna trend kommer att fortsätta, men många privata traders försöker för närvarande att kapitalisera på situationen. Se grafen längre ner i denna artikel.

Som nämnts låter Vontobel dig spekulera i silverpriset i både uppåtgående och nedåtgående riktning, vilket innebär en hävstång mellan 2 och 8.

Hävstångseffekten innebär dock att en sådan investering inte passar alla, eftersom du handlar med lånade pengar och därför riskerar att din position blir värd noll om prisutvecklingen snabbt går i fel riktning. Om du spekulerar i silver bör du vara medveten om att den ibland är en mycket volatil råvara, vilket tillsammans med hävstångseffekten gör att du måste vara extra försiktig. Investerare i Vontobels produkter bär emittentens kreditrisk (risken att Vontobel inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt certifikaten). Du kan till exempel köpa Vontobels silvercertifikat hos Nordnet eller Avanza, om du söker efter namnen som du hittar här.

Se en komplett lista över dessa här. I listan kan du bland annat sortera efter marknadsriktning och hävstångsnivå. Du kan läsa mer på Vontobels hemsida om hur hävstångscertifikat fungerar i praktiken. På samma sida kan du också läsa mer om de specifika villkoren för silvercertifikaten, till exempel bullcertifikatet med 8 gånger hävstång.

Silverprisets utveckling i januari 2024 Källa: Oren Elbaz, x.com (Disclaimer: Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling)

Vontobel har betalat för att få ovanstående information om sina certifikat i denna artikel.

Viktigt att notera:

Fullständig information om värdepapperen, i synnerhet strukturen och de risker som är förknippade med en investering, beskrivs i grundprospektet, samt i eventuella tillägg och i de slutgiltiga villkoren. Potentiella investerare bör läsa dessa dokument innan de fattar ett investeringsbeslut. Dokumenten och faktabladet finns publicerade på emittentens, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, webbplats https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas kostnadsfritt från emittenten. Godkännandet av prospektet skall inte tolkas som ett godkännande av värdepapperen. Värdepapperen är produkter som inte är enkla och kan vara svåra att förstå. Denna information innehåller eller hänför sig till siffror från simulerade tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spread the love