Norwegian: Kommande utspädning innebär troligtvis smulor till dagens aktieägare

Publicerad: 12. februari 2021

Det stormar runt Norwegian Air Shuttle just nu. Företaget kommer säkert att överleva denna kris också men om du har Norwegian-aktier ska du vara förberedd på att stå kvar med smulor efter den pågående omstruktureringsprocessen och den kommande emissionen.

Av: Tor Klaveness

Flygbolaget Norwegian är mitt i en kritisk fas. Företaget har haft många utmaningar de senaste åren, inte minst med långdistansflygplan från Boeing och låg lönsamhet.

Sedan kom Covid-19 och en mycket krävande situation utvecklades till en kris. Under de senaste månaderna har Norwegian kämpat en hård kamp för överlevnad på flera fronter.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Irländsk konkursskydd och förhandlingar med borgenärer

Enligt irländsk lag har Norwegian fått konkursskydd för flera dotterbolag och själva moderbolaget. Processen kallas “Examinership” och har mycket gemensamt med det amerikanska Chapter 11.

Detta kommer att ge företaget en paus när det kommer med en omstruktureringsplan. Det kan således inte förklaras konkurs medan det är under konkursskydd.

Norwegian kommer att presentera omstruktureringsplanen för irländsk rätt den 25 februari. Planen måste ha stöd från företagets borgenärer, inklusive leasing-företag. Vi kommer förmodligen att få ett förtydligande av omstruktureringsplanen redan i slutet av denna månad.

Tillbaka till rötterna

I presentationen som företaget höll vid borgenärsmötet i slutet av januari hittar vi information om det “nya Norwegian”. Företaget kommer att gå igenom en kraftig diet och tillbaka till sina rötter. Detta innebär, enligt Norwegian själva, att företaget kommer att fokusera på korta och lönsamma rutter inom och till/från Norden.

Skulden minskas avsevärt till 20 miljarder norska kronor (en minskning från 67 miljarder norska kronor i tredje kvartalet i fjor). Skuldreduktionen uppnås främst genom en kraftig minskning av flygplansflottan. Förra året fanns det 140 flygplan målade i de karakteristiska norska färgerna – i framtiden kommer företaget endast att ha 53 flygplan till sitt förfogande.

Företaget kommer dock att ha viss flexibilitet och relativt enkelt få tillgång till ytterligare 15 flygplan när efterfrågan ökar 2022.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

Emission och utspädning – ännu fler Norwegian-aktier

Det finns ett stort antal privata investerare i Norge och Skandinavien som har ägarandelar i Norwegian. Om du har suttit på Norwegian-aktier länge har du upplevt att flygbolagets kamp för överlevnad har lett till stora prisfall. Det senaste året har inneburit en enorm utspädning av befintliga investerare ­- men det är inte över än.

På sidan 9 i den nämnda presentationen ser vi en skiss/beräkningsexempel som visar att dagens aktieägare kommer att kunna stå kvar med endast 5% av det ”nya Norwegian”.

Detta är en brutal utspädning. Orsaken är ytterligare och nödvändig omvandling av skuld till eget kapital samt en nyemission på 2-4 miljarder norska kronor. Dessutom kommer befintliga aktieägare att kunna teckna aktier motsvarande 400 miljoner norska kronor.

Så vad betyder detta för aktiekursen?

Ett tillvägagångssätt är att ta utgångspunkt i hur mycket av det “nya Norwegian” som kommer att tillfalla nya aktieägare (inklusive skuld som omvandlas). Dessa kommer att bidra med cirka 6 miljarder norska kronor och kommer att bli sittande med 95% av företaget. Således kan man beräkna en aktiekurs på 7-8 kronor. Dessutom kommer det att finnas några kronor i värden i teckningsrätter.

Naturligtvis behöver det inte vara så dåligt (Norwegian handlas till 54 NOK per aktie i skrivande stund) och företagets ledning betonar att emissionen inte har fastställts. Detta bör dock betraktas som ett helt realistiskt scenario.

Smartast att vänta?

Om du investerar i eller tradar med Norwegian bör du därför vara mycket försiktig. Företaget befinner sig i en kritisk fas och aktiekursen kommer att variera extremt de närmaste månaderna.

Viktiga händelser och kursdrivande information framöver är årsredovisningen som kommer den 18 februari, resultatet av ”examinership” på Irland som troligen kommer i slutet av månaden, samt emission i mars.

Jag bortser inte från det faktum att Norwegian är en mycket bra investering men jag tror att det är bättre att delta i emissionen än att investera i aktien nu. Det kan också tänkas att teckningsrätterna kommer att finnas tillgängliga på marknaden och detta kan potentiellt erbjuda både trading-/ arbitragemöjligheter och ett ännu bättre ingångspris.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Dagens höga volatilitet ger naturligtvis också handelsmöjligheter i sig. Även om det nästan är omöjligt att hitta Norwegian-aktier för blankning, ger de stora kursrörelserna i aktien uppenbara möjligheter för den riskvillige tradern.

Spread the love