Oljepriset mot 60 till 70 dollar

Publicerad: 23. januari 2021

Av Peter Arendt, professionell trader

Oljepriset har stigit ordentligt från de lägsta nivåer som bildades i början av Coronakrisen. I december bröt den europeiska referensoljan Brent över den viktiga och psykologiska motståndsnivån på $ 50 per fat. Efter några veckors handel i sidled runt $ 50 ökade Brent-oljepriset med ca. 10 procent förra veckan och handlas nu till drygt 56 dollar per fat. Således verkar utbrottet över motståndsnivån vara bekräftad. Detta innebär att nästa prismål för den europeiska referensoljan, Brent, nu är upp till $ 60. Det är därför jag behåller min långvariga rekommendation om långsiktigt köp av olja.

Rekommendation:

Oljepriset stiger stabilt och pekar nu mot $ 60. Oljeprisuppgången, som började tillbaka i april, är intakt så länge oljepriset kan ligga över den psykologiska prisnivån på $ 50 per fat.

Analys:

Tillbaka i november månad var oljepriset nere och skapade en ny bottennivå på $ 35. Då skrev jag om att vi stod inför en ny köpmöjlighet i Brentolja. Detta visade sig vara sant och denna köpmöjlighet är fortfarande relevant idag, när oljepriset i skrivande stund handlas till 55,80 dollar per fat.

Brottet i december över den viktiga toppen av motståndsnivån på $ 50 har bekräftat uppgången som började tillbaka i april efter att oljepriset sjönk en kort tid och rundade ett pris på bara $ 15 per fat. Med brottet över $ 50 är nästa prismål nu uppe på nästa psykologiska nivå på $ 60. Med andra ord finns det fortfarande goda utsikter för att oljepriset ska stiga ytterligare inom en snar framtid. Om oljepriset också bryter över $ 60, vilket gradvis verkar vara möjligt, är målet därefter upp till de prisnivåer som rådde innan coronakrisen, vilket är i området runt $ 70.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

De tekniska indikatorerna visar ökande fart i uppåtgående riktning och stöder därför att oljepriset ska fortsätta uppåt.

Daytrading.se: Olja kan handlas t. ex. på Markets via kontraktet ”Spot Crude” med hävstång 1:10.

Olja på dagsgrafen

Peter Arendt är en professionell trader från minagro.dk. Peter samarbetar med daytrading.se. Han levererar analyser av aktier, forex och råvarepriser. Peter Arendt erbjuder också coaching till nya investerare och traders som vill lära sig mer om du de kan optimera deras portföljer och hantera risk bättre.

Spread the love