Superinvesterarna köper upp i Alibaba – förstå varför

Publicerad: 29. oktober 2021

Alibaba är ett intressant investeringscase. Många investerare har bränt sig på aktien då bolagets aktiekurs har fallit i ett år, primärt på grund av regleringar från den kinesiska regeringen. Investerarosäkerheten förvärras ytterligare av skuldproblem i fastighetsbranschen.

Av Anders Isbrand, erfaren privat värdeinvesterare

Frågan är om dessa faktorer har gjort Alibaba-aktien undervärderad – och om den nu kan vara en attraktiv investeringsmöjlighet? Det finns mycket som talar för det. Flera av världens absolut bästa värdeinvesterare har åtminstone köpt upp aktien i 2021 – bland dessa kan nämnas Charlie Munger, Mohnish Pabrai och Ray Dalio, som alla i decennier konsekvent slagit marknaden med deras höga avkastningar. Aktiekursen har sedan dess pressats ännu längre ner och detta kan tyda på ett bra köptillfälle. Hösten 2020 kostade en Alibaba-aktie över 300 dollar och kursen har sedan dess fallit med cirka 50 % (början av oktober 2021). Det vill säga, du kan köpa in dig i aktien ännu billigare än superinvesterarna som påbörjade sina förvärv redan när priset hade sjunkit till runt 220 dollar.

Vad för slags bolag är Alibaba?

Alibaba är Kinas näst största företag, grundat 1999 och består faktiskt av över 100 företag, bland dessa flera självständiga start-up-företag. Dessa kan brett delas in i 3 primära grenar: E-handel, finans och cloud computing. Alibaba har ca. 900 miljoner kinesiska användare och dessutom ca. 250 miljoner användare utanför Kina.

I skrivande stund är bolagets totala värde ca. 400 miljarder dollar och aktiekursen är runt 175 dollar. Under det senaste kvartalet tjänade bolaget ca. 8 USD per aktie, motsvarande ett P/E strax under 20. Aktien är därför billigare än ett annat stort kinesiskt tech-företag, Tencent, som har ett P/E på 42 och en bit under JD.com, som har ett P/E på runt 22. Sistnämnda anses vara en av Alibabas största konkurrenter.

Av ett börsvärde på 400 miljarder dollar har Alibaba 71 miljarder i kontanter/likvider och därtill ca. 1/3 ägande i Ant Financial, motsvarande ca 100 miljarder dollar. Dessa siffror säger oss att Alibaba är en stor aktör i Kina, är relativt billig och har en bra ekonomi.

Vilka är argumenten för att investera?

I grund och botten är detta en klassisk situation där bolagets aktie är nedtryckt av investerarnas osäkerhet om Kina. Marknaden tenderar att titta bara några kvartal framåt och överreagerar därför ofta. Alibaba framstår som nämnt som ett sunt företag med starka fundamentala nyckeltal. Så även om investeringen är förknippad med stor osäkerhet och hög volatilitet ger det låga priset dig låg risk och potentiellt stor uppsida.

Jag ser inte de många regleringarna som ett försök att kväva näringslivet, utan snarare ett uttryck för regeringens önskan att uppnå en stabil tillväxt för Kina på sikt. Detta syns även i landets skattestruktur, där bolagsskatten är oförändrad på 25 %, men med stora avdrag (50 % eller ca 5 års skattebefrielse) för jordbruk, infrastruktur, miljö, energibesparing, mjukvaruutveckling och produktion av integrerade kretslopp, d.v.s. datorchips. Skattestrukturen gör det alltså attraktivt för företagare att starta företag inom dessa områden som driver tillväxt.

Marknaden misstolkar Kinas regler som antikapitalistiska, enligt den amerikanska miljardärinvesteraren och hedgefondförvaltaren Ray Dalio. Dalio har själv besökt Kina årligen i nästan 40 år och har under perioden observerat en tydlig trend mot en marknadsekonomi där många entreprenörer och kapitalister blivit rika. Regleringarna kan i sammanhanget ses som Kinas försök att sprida landets välstånd till ännu fler och uppnå större stabilitet. Således har förordningen potential att gynna Alibaba på lång sikt, genom att ge stabilare villkor för teknikjättarna och deras användare.

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här

Alibaba har nyligen meddelat att företaget kommer att donera 15 miljarder dollar under de kommande 5 åren till Xi Jinping’s common prosperity vision om att minska ojämlikheten, bland annat genom att öka inkomsten för den vanliga kinesiska medborgaren. Alibaba är alltså den senaste i raden av tech-jättar som – mer eller mindre frivilligt? – har tagit initiativ till stöd för Kinas mål att dela den rikedom man uppnått under det senaste decenniet, möjliggjort av bl.a. den mobila internetboomen.

I Alibabas ‘DNA’ ligger det långsiktiga tankesättet, och företaget har visat förmåga att återinvestera snarare än att leverera vinst. Det är en stark egenskap att ha förmågan att lida förluster på kort sikt, för att kunna öka sin vinst ännu mer på lång sikt. Amazon har till exempel använt sig av den här strategin – företaget har inte haft vinst på länge, utan fokuserat på att öka sin marknadsandel.

Alibaba visar många av de faktorer som behövs för att upprätthålla en konsekvent avkastning år efter år, så att vi som investerare verkligen kan dra nytta av ränta på ränta-effekten, det vill säga en så kallad ”compounding-machine”. Alibaba äger mer än 100 företag, var och ett med möjlighet till en stor uppsida.

Alibaba har i kraft av sin strategi uppnått sitt stora antal användare, vilket är svårt att efterlikna – denna nätverkseffekt representerar en sorts ’vallgrav’ som gör det svårt för Alibabas konkurrenter att erövra marknadsandelar.

Vilka är argumenten emot att investera?

Investerares största oro för att investera i Kina är den ökade regleringen från den kinesiska regeringen. Regleringen har tryckt ner hela aktiemarknaden.

Sedan december 2020 har mer än 40 förordningar införts, riktade främst till de kinesiska tech-jättarna. Dessa syftar i första hand till att öka kontrollen och göra saker mer jämlika för kineserna, konkret begränsa monopolbildning, öka datasäkerheten, öka kraven på kinesiska företag att dela data med regeringen och nu senast begränsa ersättningen till privata lärare – ett utbrett fenomen på grund av den stora konkurrensen om studieplatser -, samt tillsyn av innehåll på nätet, och bättre rättigheter för online-företagens chaufförer. Våren 2021 bötfälldes Alibaba med 2,8 miljarder dollar för att ha missbrukat sin position som marknadsledare – företaget förbjöd återförsäljare att öppna en online-butik på konkurrerande plattformar. Ant Financial – som bl.a. äger betaltjänsten Alipay och ägs delvis av Alibaba – blockerades 2020 i sista minuten av den kinesiska regeringen från att bli börsnoterad i Kina.

En annan av investerarnas oro är att fler företag inom fastighetsbranschen har problem med att betala av sina skulder. Till exempel har fastighetsutvecklaren Evergrande precis stängts av på Hongkongbörsen, och det är okänt om regeringen kommer att ingripa för att rädda företaget. Kinas skuld har växt under det senaste decenniet, vilket har bidragit till att driva Kinas tillväxt som nu världens näst största ekonomi. Jämfört med USA och Europa har framför allt företagens skulder vuxit, och reglerna mildrades ytterligare under pandemin 2020, då regeringen gjorde det lättare för kinesiska företag att låna.

En tredje oro för investerare är att Alibaba kan komma att avnoteras från börsen, såsom New York Stock Exchange, eftersom den amerikanska tillsynsmyndigheten (SEC) nyligen har nekats tillgång till kinesiska företagsrevisioner, motiverat av säkerhetsskäl. Vid en avnotering i USA måste man förvänta sig att institutionella investerare som hedgefonder och pensionsbolag drar sig ur aktien. Detta skulle få aktiekursen att falla, men utan att i övrigt förändra bolagets verksamhet, varför det kommer att ge oss som investerare möjlighet att köpa fler aktier billigare, och därmed öka vår avkastning på sikt. En avnotering sker vanligtvis när ett företag förvärvas eller dess värde faller under en minimigräns och det tar ofta 3 år för en avnotering att slutgiltigt träda i kraft. Som ägare till en avnoterad aktie förlorar du inte dina pengar, aktien kommer fortfarande att kunna handlas på de så kallade over-the-counter-börserna (OTC).

Om du som investerare är orolig för avnotering på icke-kinesiska börser kan du istället köpa aktien på en kinesisk börs, t.ex. på Kinas Hong Kong-börs, via Markets.com eller andra mäklare som erbjuder detta (sök på ALIBABA HK).

Med allt detta sagt får man göra upp med sig själv om vilken typ av regering man vill investera i. I juni 2020 uttryckte till exempel ett 50-tal oberoende FN-experter långtgående oro över den kinesiska regeringens förtryck av grundläggande rättigheter, särskilt för etniska och religiösa minoriteter, samt åtal mot människorättsförsvarare. Och som alltid när man investerar kan allt hända, inklusive att oförutsedda ting kan ske, så kallade black swan-element.

Kina på längre sikt

Investeringscaset Alibaba är ganska intressant ur ett makroekonomiskt perspektiv, särskilt som Kina förväntas av många att ta över USA:s position som världens ledande ekonomiska makt runt 2028. Den stigande inflationen i USA drivs av att landet i de senaste åren tryckt pengar i stora mängder. Detta har accelererat landets stigande skuld, som i skrivande stund är över 28 000 miljarder dollar. Alla länder har skulder, men Kina är mindre skuldsatt än USA sett till ländernas BNP.

Historien har visat hur växande skulder både är ett symptom och orsak till länders skuldkriser. Superinvesteraren Ray Dalio delar med sig av sin forskning i denna bok, som är tillgänglig för gratis nedladdning.

I detta sammanhang är det återigen värt att lyssna på Ray Dalio, som har tittat på hur skulder historiskt sett har påverkat länder och deras roll i världsordningen. Enligt Dalios uppfattning utgör USA:s skulder och stigande inflation ett problem som kan utmana den amerikanska dollarns roll som världens säkra och stabila reservvaluta. Dalio påpekar att Kina under de senaste decennierna snabbt har gått mot ett kapitalistiskt synsätt, och i detta sammanhang är Kina en potentiell efterträdare till denna roll. Så presenteras det i Dalios bok ”Big Debt Crises” som han skrev 2018. Boken finns att ladda ner gratis på https://www.principles.com/ – här hittar du även Dalios enkla men informativa animerade video om hur kugghjulen i ekonomin påverkar varandra, ‘How the Economic Machine Works’.

Hur du kan minimera din risk när du köper aktien

Om du är osäker på när du ska köpa Alibaba-aktien kan du välja en handelsstrategi som drar fördel av eventuella fall i aktiekursen och dela upp ditt köp i mindre delar. Du väljer ett totalbelopp du vill investera. Den summan delar du upp i 3 mindre köp. Sedan definierar du hur lågt du förväntar dig att aktiekursen kan falla, låt oss säga 110 USD.

  • Första köp sker vid Alibabas nuvarande aktiepris.
  • Andra köp sker om aktien går ner till 140 USD
  • Tredje köp sker om aktien går ner till 120 USD

Förutsatt att det inte har skett några fundamentala förändringar i investeringscaset, låter denna strategi dig köpa aktien ännu billigare och därmed med lägre risk. Nackdelen är att du kanske aldrig får köpa mer än 1/3 av de Alibaba-aktier du vill ha medan fördelen är att din risk hålls extra låg.

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här

Det är ovisst hur länge den fallande trenden för Alibaba och andra kinesiska teknikaktier kommer att vara. För att investera i Alibaba måste du alltså vara beredd på att eventuellt, lida lite kortvarig smärta – men i längden är det enligt mig troligt att du blir belönad. Alibaba är en investering med hög osäkerhet och volatilitet på kort sikt, men med låg risk på lång sikt. I värdeinvesterarens perspektiv representerar aktien en klassisk low risk-high upside situation.

Spread the love