Alpha-indikatorn – Vårt hemliga vapen för att välja de bästa aktierna

Publicerad: 11. oktober 2021

För några år sen satte vi upp målet att vi ville utveckla en algoritm som skulle kunna hitta aktier som klarar sig bättre än den allmänna aktiemarknaden. Efter en lång rad experiment och test är vi nu färdiga att presentera resultatet av den mest lovande algoritmen. Den är utvecklad i samarbete med vår danska systersida Invested.dk.

Alpha-indikatorn är utvecklad i samarbete med Invested.dk.

Vi kallar den Alpha-indikatorn och det är en handelsstrategi som har fokus på bolagens rapportredovisningar samt marknadens reaktion på rapporten. Våra analyser visar att det historiskt sett har lönat sig att köpa aktier efter denna strategi. Våra efterföljande live-test med riktiga aktier har bekräftat detta resultat.

Algoritmens köpsignal utlöses i de fall där ett bolag redovisar en mycket positiv rapport och där marknaden efterföljande reagerar extremt positivt, så att aktiekursen skjuter i höjden. I våra tester har vi fokuserat på de senaste 15 åren i det amerikanska aktieindexet S&P500. Resultaten ser ut som nedan.

I detta experiment köpte vi aktier baserat på Alpha-indikatorn och dess performance visas med orangea grafen. Som benchmark har vi köpt S&P500-indexet i tillsvarande mängder samtidigt som aktierna köptes.

Resultatet är en stabil overperformance, nästan alla år och perioder. Man kan se på grafen att man inte är immun mot aktiemarknadens allmänna nedgångar, exempelvis i 2008 och 2020 – när man handlar med strategin. Men i 14 av 16 år skulle man ha klarat sig bättre med denna strategi än man skulle ha gjort genom att investera i indexet. Nedan kan du se resultaten från testet, år för år.

Algoritmen bygger på en ineffektivitet i marknaden, som uppstår efter ett företag redovisar rapport. När denna blir offentliggjort så borde informationen snabbt absorberas av marknaden och priserna borde anpassa sig till ett effektivt marknadspris.

I praktiken är det dock inte detta som sker. För när ett bolag redovisar en extremt positiv rapport så tenderar aktiekursen att fortsätta gå upp under veckorna och månaderna efter rapporten. På omvänt vis kan företag som presenterar mycket negativa rapporter också uppleva att deras aktiekurs faller i pris den kommande tiden efter.

Detta fenomen beskrevs redan i 1968 av Ray J. Ball & P. Brown och har sedan dokumenterats i hundratals akademiska studier. Här på daytrading.se (i samarbete med Invested.dk) har vi gjort våra egna tester och genomgångar av denna hypotes och därefter finjusterat algoritmen via maskininlärning. Detta har gett oss ett kraftfullt verktyg att handla aktier med och vi kan nu dela resultaten med våra användare. Du får samtidigt möjlighet för att abonnera på en tjänst som meddelar dig vilka aktier du ska köpa och när du ska köpa dem.

Läs mer om tjänsten och anmäl dig till den här

Våra tester har fokuserat på att via maskininlärning finjustera värdena på de olika parametrarna som påverkar hur man ska handla med strategin. Det rör sig bland annat om:

  • Hur stor ökningen i aktiepriset ska vara för att Alpha-indikatorn ska ge en köpsignal
  • Hur lång tid, mätt i antal dagar efter rapportredovisningen som man ska vänta före man köper aktien. Våra tester visar nämligen att man inte bör köpa aktien direkt, men istället vänta några dagar tills marknaden har absorberat nyheten.
  • Ifall det är vettigt att endast handla strategin i en uppåtgående marknad, mätt med att kursen ligger över ett visst glidande medelvärde.
  • Att analysera, om det är en bra idé att blanka aktier som har kommit med en dålig rapport och där kursen efteråt faller.
Ett utsnitt ur koden för strategin, som fokuserar på att ge den högsta möjliga, riskjusterade avkastningen.

Våra tester visar att det primärt är en bra idé att endast köpa aktier som går upp på positiva rapporter, men inte att blanka aktier. De visar också att endast är en bra idé att handla strategin i en marknad som är i en uppåtgående trend.

Ovanstående graf visar att en investering i dessa aktier i genomsnitt kan förväntas att slå marknaden, men att utfallet i enskilda aktier kan variera stort. Det innebär att det finns en realistisk risk för att få mindre avkastning än marknaden, eller att förlora pengar. Över tid och med flera aktier kan man dock förvänta att slå aktiemarknaden. Ju fler aktier man köper utifrån strategin, ju bättre spridning får man och detta ger i längden de bästa resultaten.

Om man bara köper en eller två aktier utifrån strategin, så blir resultaten mer slumpmässiga.

Man bör också vara medveten om att ifall börsen i det stora hela sjunker, kommer man också se att dessa aktier sjunker i pris. Detta beror på korrelationerna i aktiemarknaden. På en marknad som sjunker kraftigt kommer 95% av aktierna att falla och detta kan inte undvikas med denna strategi. I gengäld har man möjlighet att överprestera i en uppåtgående marknad.

Ett annat bra sätt att sprida sin risk på är att köpa aktierna under en längre tid. Så istället för att köpa exempelvis 15 olika aktier i samma vecka, så kan man sprida ut köpen över några månader. Det ger dig en bättre spridning om du vill undvika en dålig period i aktiemarknaden.

Med vår Alpha-indikator blir det lättare för dig att hitta bra aktier. För att göra det lättare för oss själva att handla dessa aktier har vi skapat en e-post-tjänst, som skickar ut ett urval av de aktier som Alpha-indikatorn väljer ut. Optimalt sätt ska man enligt våra tester hålla aktierna i ca. 4 månader efter köprekommendationen för att få de bästa resultaten.

Som betalande användare på daytrading.se kan du få dessa signaler skickade till dig när de uppstår. Du kan läsa mer och registrera dig här.

Spread the love