Detta tal visar när bitcoin toppar

Publicerad: 14. januari 2021

Det är ingen nyhet att det aldrig kommer att finnas mer än 21 miljoner bitcoin på marknaden. Men vad färre vet är att många av dessa bitcoin inte alls är i omlopp och därmed inte handlas aktivt. Detta innebär att utbudet av världens största kryptovaluta är mycket mindre än många tror ​​och att detta faktum just nu skapar en situation där det finns långt ifrån tillräckligt med bitcoin för att möta efterfrågan.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


I den här analysen kommer vi att ge en inblick i hur man kan bedöma när bitcoin-marknaden vänder igen baserat på just utbud och efterfrågan.

Bitcoin har den senaste tiden skapat rubriker i mainstream-media efter att priset nyligen nådde över 40.000 dollar. Investerare som varit investerade i kryptovalutan ett tag överväger nu om det är dags att ta vinsten, medan nya investerare undrar om det är för sent att gå med.

20% av alla bitcoin är förlorade för alltid

I en analys från företaget Glassnode kan du få en inblick i den faktor som faktiskt blir avgörande för när marknaden vänder. Glassnode drar i analysen slutsatsen att 78% av det befintliga bitcoin inte är likvida. De ägs av individer eller företag som inte aktivt säljer eller köper bitcoin. I verkligheten är det bara 4,2 miljoner (22%) av de nuvarande 18,6 miljoner bitcoin som är i omlopp som aktivt köps och säljs.

Chainalysis, ett annat blockchain-analysföretag, drog förra året slutsatsen att nästan lika många bitcoin, cirka 20% eller 3,7 miljoner bitcoin, inte har flyttats de senaste fem åren. De anser därför att dessa bitcoin är förlorade för alltid.

Utbudet av likvida bitcoin visar sig ha en stark korrelation med prisutvecklingen och kan faktiskt användas som en varning för när marknaden kommer att vända.

Glassnode kategoriserar enheterna: individer, företag eller organisationer som äger bitcoin i tre kategorier:

Illikvida: 14,5 miljoner bitcoin

Likvida medel: 1,2 miljoner bitcoin

Mycket likvida: 3 miljoner bitcoin

Nedan i diagrammet kan du se hur den totala tillgången på bitcoin har ökat fram till idag. Sammantaget har marknaden kontinuerligt vuxit till nuvarande ca. 18,6 miljoner bitcoin. Det stora blåa området, som markerar illikvida bitcoin, åt sig i 2020 in i de mindre områdena likvida och mycket likvida bitcoin (visas med de gula och röda områdena). Det minskar antalet bitcoin som faktiskt är i omlopp.

Se definitionerna av de olika kategorierna för likviditet här.

Sammantaget betyder det att antalet bitcoin som reellt kan köpas just nu ligger på omkring 4,2 miljoner.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


Och denna siffra faller kraftigt, vilket är avgörande för den prisutveckling som vi har sett de senaste månaderna. För om utbudet minskar och efterfrågan är konstant, stiger priset när den enskilda bitcoin blir mer eftertraktad.

Explosiv ökning i antal sökningar på bitcoin

Just nu upplever vi en situation där efterfrågan till och med ökar och detta har skapat en explosiv prisutveckling. Se nedan antalet Google-sökningar under det senaste året. Just nu ses det största antalet sökningar på “bitcoin” på flera år över hela världen.

Om du vill förstå dynamiken i marknaden för världens största kryptovaluta är det vettigt att titta på hur utbudet historiskt har utvecklats. Siffrorna visar en mycket stark trend mot att fler bitcoin ägs av illikvida enheter.

Fler än 1 miljon bitcoin har blivit illikvida under 2020.

Nedan på den blå grafen kan du se hur antalet illikvida bitcoin har utvecklats fram till 2020 och hur detta har lett till att priset (den grå linjen) har stigit under tiden.

Här är den avgörande faktorn

Som man kan se på bilden nedan börjar antalet bitcoin i omlopp att minska från knappt 4 miljoner i slutet av juli 2017, ner till en nivå av 3,67 miljoner bitcoin den 28 november 2017. Cirka 300 000 bitcoin gick således ur omlopp under denna period medan priset steg explosivt. Det är samma mönster som upprepades 2020.

I slutet av november 2017 började antalet likvida bitcoin att öka kraftigt och exakt 19 dagar senare, den 17 december, nådde priset sitt dåvarande rekord på 19 860 dollar för en bitcoin.

Den plötsliga och stora ökningen av likvida bitcoin ger en varning om att toppen på marknaden är nära att inträffa och därmed kan den användas som en indikator på hur nära vi är toppen i 2021.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


Nedan har vi illustrerat hur utvecklingen har varit under de senaste fem månaderna och som kan ses på grafen är det en kraftigt minskande trend i antalet likvida bitcoin. Hittills finns det inga tecken på att det kommer att vända. Under de senaste veckorna, sedan 22 december, har det till och med skett en nedåtgående acceleration som har intensifierat trenden för antal bitcoins som är i omlopp. Även de första dagarna i januari 2021 är trenden intakt eftersom 20 000-35 000 bitcoins har tagits ur omlopp varje dag medan endast 900 nya bitcoins produceras varje dag.

Slutsatsen är därför att vi ännu inte är nära en vändpunkt eftersom vi inte har sett en avmattning i fallet – eller en vändning – i antalet av likvida bitcoin. Innan en sådan vändning inträffar är det mycket svårt att föreställa sig en kraftig nedgång i bitcoin om efterfrågan är någorlunda konstant.

Men som vi har sett under uppgången 2017 betyder det inte att marknaden inte kan korrigera upp till 20-30% och fortfarande vara i en solid uppåtgående trend. Om det sker kommer det utan tvekan att skaka av många oerfarna investerare medan andra ser det som en köpmöjlighet – tills vi ser att fler bitcoins på allvar kommer i omlopp igen.

Du hittar en uppdaterad graf över likvida bitcoin på Glassnodes hemsida.

Risker i marknaden

Även om analysen ovan ger en relativt sannolik bild av hur marknaden kan utvecklas är det värt att se på vilka faktorer som kan förändra bilden och få bitcoin-utvecklingen att vända tidigare. Här är det främst två faktorer som är värda att nämna:

  • Om bitcoinvalarna (mycket stora investerare) plötsligt börjar sälja ut stora mängder bitcoins kommer det naturligtvis att påverka priset. Enligt webbplatsen 99bitcoins finns det 100 bitcoin-adresser som äger över 10 700 bitcoins. Några få äger över 100 000 bitcoins, vilka enligt dagens växelkurs är värda flera miljarder dollar. Det räcker dock inte med att några få valar börjar sälja ut, men skulle en viss andel av dem börja sälja sina bitcoins kan det förändra utbudssituationen väldigt snabbt. Det bör nämnas här att bitcoinvalarna själva inte har något intresse av att påverka bitcoinpriset i en starkt negativ riktning eftersom det kommer att undergräva värdet av deras egna investeringar.
  • Om det kommer en eller flera extremt negativa nyheter om bitcoin kan det naturligtvis påverka både utbud och efterfrågan. Nedgången i 2018 berodde delvis på ett antal negativa nyheter om regleringar av bitcoin i olika länder men 2020 har bitcoin en mycket högre grad av robusthet, vilket innebär att många mindre, negativa nyheter, t.ex. om kryptovaluta-börser hackas eller liknande har betydligt mindre inverkan på priset på bitcoin. Därför ska det i 2020 till betydligt värre historier för att påverka prisutvecklingen.

Uppgången i 2020 och som nu pågår verkar vara mycket mer driven av institutionella investerare – i motsats till 2017 då det var vanliga retail-investerare som började köpa bitcoin på grund av en viral effekt. Så även om bitcoin också kommer att kunna utveckla en bubblaliknande formation under året 2021 verkar det som att utvecklingen denna gång står på en mer solid grund.

Är du intresserad av att handla bitcoin? Handelsplattformen Markets erbjuder handel med bitcoin på ett snabbt och enkelt sätt. Nedan ser du en video som visar hur du köper bitcoin på Markets.com:

Spread the love