Indikatorn som visar strukturen i valutamarknaden

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


Kom ihåg att motta indikatorn

Som en del av denna kurs kommer du att under en testperiod att få den indikator som Sarid Harper har testat och verifierat i flera år. Indikatorn ritar automatiskt i boxar som visar nivåer där ett antal viktiga kriterier är uppfyllda för att vi ska ha ett särskilt bra stöd- och motståndsområde.

Se videon nedan där vi visar olika förslag på hur du kan handla med indikatorn.

De starkaste områdena ritas som boxar med heldragna kanter, medan mindre starka områden ritas som boxar med prickade kanter. Skillnaden mellan de två typerna av boxar är att boxarna med heldragna kanter visar stöd och motståndsnivåer som ännu inte har testats, medan boxar med prickade kanter visar områden som har testats minst en gång.

Endast boxar med heldragna kanter har tillräckligt stor sannolikhet att de kan användas för att basera sina handlar på.

Slut på kursens första del

Du har nu kommit till slutet i kursens första del där du har lärt dig om de viktigaste aspekterna av valutahandel.

I nästa del kan du ta motta en testverison av Sarid Harpers indikator och se en serie inspelade webbinarier där Sarid går igenom sina metoder. För att göra det måste du:

Spread the love