Strategi: Så hittar du en aktieraket

Publicerad: 13. december 2022

Syftet med denna strategi är att hitta aktier som presterar betydligt bättre än andra aktier – och i vissa fall är detta aktier med raketpotential. Systemet är utvecklat av den danske tradern och programmeraren Jakob Kaae Hausmann som har analyserat vad som kännetecknar aktier som stiger mycket kraftigt. Systemet är ursprungligen inspirerat av den svenske mångmiljon-tradern Kristjan Kullamägi.

De aktier som kan handlas utifrån denna strategi presenteras löpande i vår Telegram-kanal som är gratis att gå med i. Här får du reda på vilka aktier vi köper och vid vilken tidpunkt – och givetvis när vi stänger positionerna igen.

Med denna strategi tittar vi på aktier som har stigit mycket över tid. Det kan exempelvis vara bolaget Overstock som presterade fantastiskt 2020 då aktiekursen gick från en kurs under 3 dollar till över 100 dollar. Ökningen kan ses på bilden nedan.

Om du har lite erfarenhet av aktiehandel vet du att det praktiskt taget är omöjligt att köpa på botten och sälja på toppen. Men genom att analysera denna typ av aktier kan du identifiera ett köptillfälle under den stora uppgången och därmed komma med i en stor del av rörelsen.

Efter att ha analyserat momentumaktier under ett år har Jakob Haussmann kommit fram till följande strategi som historiskt sett resulterat i en hög, riskjusterad avkastning.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Så handlar du med strategin

För att handla strategin ska du först och främst hitta aktier som har gått bra under under de senaste 1-6 månaderna. För att kvalificera sig ska aktien ha stigit med minst 30% – men gärna mycket mer.

Detta är vad som kallas momentumaktier och ofta är det just dessa aktier som har möjlighet att stiga explosivt. Det uppstår ofta en självförstärkande effekt när många vill köpa aktien, varefter det positiva sentimentet sprider sig som ringar på vattnet.

Du kan hitta aktier som stigit mycket via exempelvis aktiescannern hos finviz.com. När du har hittat dessa aktier kan du göra dig redo för att handla dem – när de går in i en konsolideringsfas, det vill säga en rörelse i sidled. Denna rörelse kan pågå från 2-8 veckor och under denna period får aktien inte stiga över sin tidigare högsta punkt och den får inte heller falla mer än 30% från förra toppen.

Du kan nu handla de aktier som bryter ut ur konsolideringsfasen. För att handla ett utbrott kan du använda olika metoder, exempelvis denna strategi.

Om du har svårt att själv identifiera och hitta rätt aktier kan du gå med helt gratis i vår Telegram-kanal. Här har vi nämligen en hel kanal ämnad till just denna strategi.

Låt oss ta ett exempel för att förstå hur systemet normalt ska agera. Det kan till exempel vara Elli Lilly-aktien som systemet handlade redan 2021.

Du kan se hur det gick på grafen nedan.

Under 2 månader steg Elli Lilly-aktien 34%, vilket gjorde aktien till en kandidat för att handlas i systemet. Under de följande veckorna rörde den sig i sidled i en smal kanal med 5% från toppen och botten. I slutet av juni bryter aktien uppåt, ut ur sidledsrörelsen och därmed får vi en köpsignal för strategin. I det här fallet köper vi aktien så snart priset bryter över den övre nivån i sidledsintervallet.

Gå lång eller kort? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här

Stop loss

Aktien rörde sig sedan ytterligare ca. 16% upp innan den vände och föll i pris igen. Hur mycket av denna prisrörelse du kan ta del av beror på vilken riskstrategi du väljer – d.v.s. var du väljer att sätta din stop loss.

Erfarenheten visar att aktier – givetvis – kan stiga mer i en tjurmarknad, det vill säga när börsen går upp och stämningen är positiv. Det kan därför vara vettigt att ha en något lösare stop loss under dessa perioder, medan man på en mer negativ börs – även kallad björnmarknad – bör ha en snävare stop loss.

Låt oss ta ett exempel. Se nedan aktien Overstock.

Aktien steg under en tjurmarknad och därför kunde din stop-loss ha varit lite större. I det här fallet har vi valt en stop loss som endast utlöses om aktiekursen stänger under 20-dagars glidande medelvärde. Detta ger en större möjlighet för att ta del av en potentiell uppgång, men också en större risk om marknaden skulle röra sig nedåt. I fallet med Overstock-aktien skulle köpet ha gett en stor avkastning på hela 400% innan aktien vände och du blev utstoppad.

I en marknad som är mer negativ visar Jakob Haussmanns analyser att man kan använda indikatorn RSI som stop loss. Man kan lägga till RSI på de flesta handelsplattformar eller på den kostnadsfria analysplattformen Tradingview.com. Till exempel kan du använda RSI med värde 5 och stänga positionen om aktien stänger till ett pris där RSI faller under 70. Detta är en mycket snäv stop loss som kan fungera särskilt bra när den breda börsen är negativ. Om du hade använt denna stop loss i samband med Overstock-aktien ovan hade du endast ägt aktien några dagar och därmed missat den stora ökningen. Men omvänt slipper du stora förluster när marknaden är mer negativ. Därför kan det vara en bra idé att justera din riskstrategi efter hur positiv eller negativ marknaden är.

En liten detalj vid handel med strategin är hur stor insatsen ska vara vid varje enskild affär. Här bör du ta en titt på hur volatil aktien är. Om aktien till exempel har stigit 200% de senaste 1-6 månaderna finns risken att den kan ge tillbaka lite mer av den ökningen än om aktien “bara” gått upp 30%. Därför kan det vara en bra idé att handla de mest stigande och volatila aktierna med en mindre insats. Vanligtvis lägger man mellan 3-10% av sin portfölj i en enskild aktie och de mest volatila aktierna ligger därför i den nedre delen av detta spektrum.

Sammanfattning

Gör följande för att följa strategin:

  • Sök efter aktier som har stigit minst 30% under de senaste 1-6 månaderna
  • Vänta tills aktien går in i en konsolideringsfas – 2-8 veckor. Aktien får inte falla mer än 30%.
  • Köp aktien när den bryter ut ur konsolideringsfasen – sidledsrörelsen. Använd 3-10% av ditt investeringsbara kapital per aktie
  • Stop loss: Använd till exempel SMA20 eller EMA10 i tjurmarknader och i björnmarknader kan du avsluta handeln när RSI (5) bryter under 70.

Resultat

Strategin har historiskt givit en hög riskjusterad avkastning. Här är några fakta om hur den har presterat:

  • Historisk avkastning per år: 16,5-17% med endast 10-20% av dina investerade pengar. Vill du ha högre avkastning – och därmed också högre risk – kan du investera mer i strategin, eller eventuellt använda hävstång
  • Calmar-ratio är ca. 1 beroende på vilken stop-loss du använder
  • Fungerar bäst i tjurmarknader men kan även handlas i björnmarknader

Om du inte vill söka efter dessa aktier själv kan du gå med i vår Telegram-kanal där du får realtidsnotiser om när och vilka aktier som systemet handlar. Detta har fördelen att du inte behöver göra något av det inledande arbetet själv utan kan nöja dig med att ta emot signalerna. Samtidigt får du också tillgång till information om hur du kan få en extra bra köpingång eftersom det ibland är möjligt för algoritmen att komma in i positionerna innan att det har skett ett utbrott ur konsolideringsfasen.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här

När fungerar strategin bäst?

När det kommer till en björnmarknad, det vill säga en marknad där stämningen är mycket negativ, kan du överväga att sluta handla med strategin. Om du handlar med den bör du använda mycket snäva stop losses så att du snabbt kommer ur förlustaffärer.

En enkel indikator för att bedöma om marknaden är positiv eller negativ är att använda glidande medelvärde 200 på dagsgrafen. Om marknaden handlas över det glidande medelvärdet kan du handla strategin med större portioner, medan du kan handla med mindre storlek – eller helt avstå från att handla med den – när marknaden ligger under det glidande medelvärdet.

Haussmanns backtest visar några små finesser som kan vara värda att ta hänsyn till vid handel med strategin, nämligen:

  • När marknaden handlas över det glidande genomsnittet på 200 fungerar strategin bäst när det 20 glidande medelvärdet ligger över det 10 glidande medelvärdet, eftersom detta kan ge en indikation på att marknaden är positiv men inte överköpt.
  • Omvänt, när marknaden handlas under det glidande medelvärdet på 200, fungerar strategin bäst när det glidande medelvärdet på 10 är över det glidande medelvärdet på 20.

Du kan möjligen använda detta för att finjustera insatsen på dina affärer så att du handlar med större positionsstorlekar när indikatorerna är korrekt placerade. Om du är intresserad av att ta emot köpsignaler som baseras på denna strategi kan du gå med helt gratis i vår Telegram-kanal.

Spread the love