Kopparpriset mot nya höjder: En supercykel har börjat

Av Publicerad: 26. april 2021

Kopparpriset föll då Covid-19 drabbade de finansiella marknaderna men det har efteråt återhämtat sig – och stigit kraftigt. I dag handlas koppar väsentligt över nivåerna vi såg månaderna före pandemin. Orsaken är förväntningar om kraftigt ökande efterfrågan kombinerat med problem på utbudssidan.

Av: Tor Klaveness, analytiker på daytrading.se

Allt talar för en supercykel i koppar och för den långsiktiga investeraren står tåget fortfarande på perrongen. Kopparpriset har stigit kraftigt sedan början av februari och mycket tyder på att uppgången kommer att fortsätta.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Kopparpriset dundrar på

Det finns ett starkt samband mellan kopparpriset och fluktuationerna i den globala ekonomin. Diagrammet nedan visar kopparpriset under de senaste 50+ åren och de grå fälten representerar (amerikanska) lågkonjunkturer. Som vi kan se fick kopparpriset ett bakslag när marknaderna drabbades av Covid-19. Fallet var dock mycket mindre än i tidigare lågkonjunkturer och uppgången i efterdyningarna har varit kraftig.

Koppar handlas idag till ca. 4,4 dollar per pound. Detta ligger betydligt över prisintervallet 2,50-3,00 dollar från månaderna innan pandemin drabbade oss. Det finns flera faktorer som har bidragit till denna betydande ökning.

2021 i obalans

Många analytiker tror att marknadsdynamiken kommer att förändras 2021 och att efterfrågan på koppar under året kommer att bli större än utbudet.

När detta sker kommer vi att se mindre lager och det är värt att notera att lagren redan är relativt små. På kort sikt är efterfrågan från Kina viktig, men en svagare dollar anges också som stöd för kopparpriset.

Om vi ​​tittar på utbudssidan har nyckeltillverkare i Chile, Peru och Mexiko haft operativa problem. Dessa beror till stor del på Covid-19. Chile, överlägset världens största kopparproducent med en årlig produktion på knappt sex miljoner ton (världsmarknaden uppskattas till cirka 25 miljoner ton år 2021), hade en produktion på endast 430 000 ton i februari. Detta motsvarar ca. 10% mindre än normal produktion.

Escondida i Chile är världens största koppargruva. Bild: BHP

Ledande analyshus och investeringsbanker har naturligtvis följt med i utvecklingen. Bland annat har Goldman Sachs flera gånger de senaste månaderna ökat sin prisuppskattning för koppar. Bankens senaste uppskattning är ett genomsnittspris på 4,90 dollar per pound (11 000 dollar per ton) under de närmaste tolv månaderna.

Det förväntas alltså en ny all-time high med stor marginal.

Goldman Sachs påpekar att koppar är kärnan i det gröna skiftet. Samtidigt påpekar de att efterfrågetillväxten kommer att vara mycket större i väst än i Kina. Detta leder oss till anledningarna till att koppar nu går in i en supercykel.

Efterfrågan från elbilar

Elbilar har utan tvekan fått sitt genombrott och ett stort antal biltillverkare har konkreta planer på att avveckla bensin- och dieselbilar. I slutet av 2019 hade enligt International Energy Agency, IEA, cirka sju miljoner elbilar tillverkats.

Tillväxten kommer självklart att fortsätta. I sitt base-case-scenario (“stated policies”) uppskattar IEA att 140 miljoner bilar ska vara producerade till 2030.

Detta låter kanske mycket, men biltillverkarnas konkreta planer i kombination med initiativ som president Joe Bidens satsningar på infrastruktur gör uppskattningen realistisk. Kanske kan uppskattningen till och med vara i den konservativa änden när det i dag ser ut som att 174 miljarder dollar är öronmärkta för elektrifiering av den amerikanska bilmarknaden.

Men om vi ska uppnå målen i Parisavtalet menar IEA att det ska produceras så många som 245 miljoner elbilar (scenariot kallas “sustainable development”).

Elektrifieringen av bilmarknanden kommer att bidra till ökad efterfrågan på koppar.

För att producera elbilar krävs det mycket mer koppar än i vanliga bensin- och dieselbilar. Enligt Copper Development Association krävs det 183 pound koppar för att producera en elbil. Som jämförelse krävs det 18-49 pound för en diesel- eller bensinbil. Därmed kan man beräkna att världen kommer att behöva mellan 9-16 miljoner extra ton koppar till 2030 på grund av ökad efterfrågan från bilindustrin. Detta blir i genomsnitt över en miljon per år, vilket är mycket för en marknad på 25 miljoner ton per år.

Gå med i vår Facebook-grupp – Svenska daytradersKlicka här

Efterfrågan från förnybar energi

Tor Klaveness är analytiker på daytrading.se och har lång erfarenhet från råvarumarknaden.

Precis som med elbilar krävs det mer koppar för att inrätta ett sol- eller vindkraftverk kontra ett kolkraftverk.

Enligt analysfirman Wood Mackenzie krävs det 2 000 kilo per MW för ett kolkraftverk. Byggandet av sol- och vindkraftverk upptar så mycket som 5000-5500 kilo per MW.

International Renewable Energy Agency uppskattade nyligen att i 2030 måste förnybara energikällor stå för 57% av den installerade produktionskapaciteten om vi ska uppnå målen i Parisavtalet. Cirka 60% förväntas komma från solkraftparker medan resten förväntas komma från vindkraftparker.

Det innebär att investeringstakten måste mer än fördubblas under de kommande tio åren, vilket jag tror kommer att hända. En back-of-the-envelope-beräkning visar att detta kommer att kräva 13-14 miljoner ton koppar under en tioårsperiod. Återigen är detta grova uppskattningar men det råder ingen tvekan om att det är mycket stora mängder på kopparmarknaden.

Framtida marknadsbalans är goda nyheter för kopparpriset

Förbrukningen av koppar ökar ständigt. Stora anledningar till det är bostadsbyggande, infrastrukturutveckling och telekom samt allmän ekonomisk tillväxt. Detta är alltså utöver den tidigare nämnda tillväxten i efterfrågan från fordonsindustrin och förnybar energi.

Slutsatsen är därmed att det finns en stor risk för ett utbudsunderskott. Råvarujätten Trafigura uppskattade nyligen att underskottet skulle kunna nå tio miljoner ton per år 2030, om det inte investeras rejält i sektorn.

Koppar är ett återvinningsbart råmaterial. Jag tvivlar dock på att vi kommer att få mer hjälp av återvinning i framtiden. När allt kommer omkring kommer elbilarna att hålla i flera år, och sol- och vindkraftsparkerna kommer att vara ännu längre.

Om vi ​​ser på oljemarknaden har höga priser alltid utlöst ökad prospekteringsaktivitet och teknisk innovation. Detta har i sin tur bidragit till nya/utökade reserver och ökad produktion. Vi har inte sett samma sak i kopparindustrin.

I en analys tittar S&P Global på betydande kopparupptäckter under perioden 1990-2019. De identifierar 224 upptäckter som tillsammans uppgår till 1,08 miljarder ton (i genomsnitt 36 miljoner ton/år). Detta ger ett reserve/replacement-förhållande på långt över 100%.

So far, so good.

De kommande åren kan bli hektiska i koppargruvorna.

Problemet är dock att endast 16 av de 224 upptäckterna har gjorts under de senaste tio åren. Och under de senaste fem åren har bara en upptäckt gjorts, trots att prospekteringsaktiviteten bibehölls! Detta är tankeväckande och ett bevis på att gruvindustrin har plockat de lågt hängande frukterna.

Det finns naturligtvis expansionsmöjligheter i befintliga gruvor och det finns många upptäckter som ännu inte har utvecklats. Gemensamma nämnare är dock mycket höga kostnader. Vi såg till exempel att chilenska Codelco (statsägd och världens största kopparproducent) år 2019 minskade investeringsbudgeten för nästa decennium med 20%. Detta trots relativt höga kopparpriser under åren 2017-2019.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Vad innebär detta?

Enligt min mening finns det mycket som tyder på att koppar står inför en supercykel.

Efterfrågan ökar kraftigt, medan aktörerna har svårt att öka produktionen. Det finns heller ingen ledig kapacitet som vi ser på till exempel olje- och gasmarknaderna. Nya aktörer, som plötsligt kan komma ombord (jämför Iran på oljemarknaden) står inte heller och bankar på.

Kort sagt: Det kommer att bli en mycket stram marknad och jag ser lite som kan förstöra festen.

Om du vill ta derivatpositioner i koppar kommer tidpunkten att vara viktig och du kan här gärna använda dig av teknisk analys. Om du vill köpa större positioner bör du överväga att bygga upp dessa över tid. Har man som investerare en plan om att sitta på kopparpositionen under en längre period är det en bra idé att se till att kostnaderna är acceptabla.

Enskilda aktier i kopparindustrin är också intressanta och jag kommer att titta närmare på detta i en senare artikel.

Hos nätmäklaren Markets kan du spekulera i kopparpriset genom långa och korta positioner. Du kan också köpa ett brett utbud av andra råvaror.

Kom ihåg att om du investerar i råvaror på Markets görs detta genom så kallade CFD: er. Läs mer om CFD-handel här.

Spread the love