Så kan du hitta en börsraket

Publicerad: 14. januari 2022

Alla aktiehandlare drömmer om att hitta nästa raket, men det är såklart inget man bara gör. I denna artikel tittar vi därför närmare på en av de faktorer som kännetecknar en börsraket. Detta kan vara en aktie eller en annan tillgång som exempelvis kryptovaluta.

Innan vi går vidare så vill vi påminna om att vi just nu arrangerar tävlingen “Fånga en raket” där du kan vinna 20 000 kronor. Läs mer och anmäl dig till tävlingen här.

Alla investerare drömmer nog om att hitta en börsraket. Här nämner vi en viktig faktor att titta på för att öka chanserna för det.

Hög beta = volatil aktie

Aktieraketer har en sak gemensamt. De rör sig snabbare, mycket snabbare, än den vanliga aktiemarknaden. Både upp och ner. De är mer volatila – det vill säga de fluktuerar mer.

När man analyserar aktier finns det ett verktyg för att hitta de mest volatila aktierna och detta är aktiens “Beta”. Beta är ett statistiskt mätverktyg som visar hur volatil en tillgång är, jämfört med den allmänna marknaden. Portföljförvaltare använder ofta beta för att uppskatta förväntad avkastning på en enskild aktie eller på en hel portfölj. Längre ner i denna text kan du se hur du själv hittar en akties beta.

Vissa investerare använder beta för att hitta aktier som har potential att bli aktieraketer eftersom dessa aktier rör sig i mycket större ryck än den allmänna marknaden. Det är dock viktigt att förstå att beta kan gå åt båda hållen. Så dessa aktier – högbetaaktier – har både potential att få en betydligt bättre avkastning än den allmänna marknaden, men de kan samtidigt leda till större förluster.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här


Om en akties beta är 1,0 betyder det att aktien generellt kommer att röra sig lika mycket upp och ner som aktiemarknaden som helhet. Om marknaden stiger 0,7% så kan aktien också förväntas stiga 0,7% i genomsnitt. Aktier som har en beta under 1 kommer att röra sig mindre än marknaden, och aktier med en beta över 1,0 kommer att röra sig mer än marknaden.

Högbetaaktier är populära bland swingtraders, det vill säga handlare som vanligtvis håller sina positioner i några dagar eller veckor. Detta beror på att betan kan användas för att identifiera aktier som kan göra stora rörelser på kort tid. Investerare använder betan på liknande sätt, men de förväntar sig att behålla aktien längre. Dessutom kan betan användas för att diversifiera din portfölj så att du har en bra mix av hög- och lågbetaaktier. På så sätt säkerställer du att du både har möjlighet att fånga en raket, och samtidigt har några aktier med låg beta, som kan stabilisera portföljen.

På Markets handelsplattform kan du hitta en akties beta genom att söka efter själva aktien i det lilla förstoringsglaset i det övre vänstra hörnet. Sök till exempel efter den amerikanska aktien “Roku”. Se bilden nedan:


Inne i själva aktien klickar du på fliken “Key statistics” och här kan du se aktiens beta som i skrivande stund är ca. 1,72. Det betyder att Roku är en aktie som har en högre beta än marknadsgenomsnittet och därmed kan man förvänta sig att den fluktuerar mer och har större upp- och nedgångar än marknaden i allmänhet.

Ett annat ställe du kan söka på är Yahoo Finance. Här kan du exempelvis söka på det amerikanska bolaget “Invitae” som är en aktie med hög beta. Under “summary” kan du se att aktien just nu har en beta på 1.74 och därför kan den förväntat att gå upp mycket när marknaden går upp, och gå ner mycket när marknaden faller.

Momentumstrategi

Om du vill testa en lite mer avancerad strategi kan vi tipsa dig om bloggen Stockbee som beskriver en momentumstrategi som visar när en aktie har stor potential att göra ett kraftigt hopp uppåt.

Du kan läsa om strategin här.

Trading-strategin “Momentum burst” visar när en aktie har stor potential att röra sig snabbt uppåt.

Den ovanstående strategin handlas med framgång av många traders. En stor förespråkare för den är den svenske mångmiljontradern Kristjan Kullamägi.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Spread the love