Bitcoin-aktier i stor uppgång – Här är topp 3

Publicerad: 8. februari 2021

För många investerare är bitcoin intressant men för en del kan det verka komplicerat att investera direkt i kryptovaluta. Då kan indirekta investeringar vara ett spännande alternativ.

Av: Tor Klaveness, daytrader.no

Finns det något som stiger snabbare än bitcoin?

Man skulle inte tro det, men det finns faktiskt en grupp aktier som har en stark korrelation till bitcoin-priset och i vissa fall stiger ännu snabbare. Detta beror på, att de i kraft av att de är aktier – och inte bara själva kryptovalutan – kan vara en mer acceptabel investering för vissa typer av investerare och fonder.

Den här artikeln tittar närmare på tre alternativa sätt att investera i bitcoin – två aktier och en fond – och några av för- och nackdelarna med detta. Dessa produkter har upplevt relativt kraftiga uppgångar efter bitcoins stora uppgång. Om prisökningen på kryptovalutan fortsätter är det därför rimligt att tro att dessa indirekta investeringsmöjligheterna i bitcoin också kommer att dra nytta av uppgången.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


Behovet av indirekta investeringsmöjligheter i bitcoin

Det finns få institutionella aktörer som faktiskt har mandat att investera i bitcoin. I gengäld äger Government Pension Fund Global (som det officiellt kallas) kryptovalutan genom aktieinvesteringar i Square och MicroStrategy (båda listade i USA).

Dessutom har många institutionella investerare ganska breda mandat att investera i fonder. Därmed kan en fond som t. ex Grayscale Bitcoin Trust vara ett alternativ för många aktörer.

Vissa investerare är också oroliga för huruvida en investering i världens största kryptovaluta faktiskt är säker. Datainbrott och hackning har som bekant stulit flera tidningsrubriker de senaste åren. Därför är det förståeligt att vissa investerare anser att det är säkrast att överlåta förvaltningen till specialfonder och företag.

Ytterligare för- och nackdelar

Bitcoin har varit mycket volatil de senaste åren. Volatilitet anses ofta vara attraktivt för traders men för investerare som tänker mer långsiktigt kan det ibland vara besvärligt. Det finns ofta lägre volatilitet i kurserna på företag/fonder som har investerat i bitcoin än i själva kryptovalutan.

En annan faktor att ta hänsyn till är i vilken utsträckning aktie-/fondandelarna prissätts till en premie jämfört med de underliggande värdena. Diagrammet nedan visar värdet på bitcoin-innehaven i MicroStrategy, Galaxy Digital Holdings och Grayscale Bitcoin Trust jämfört med marknadsvärdet för de nämnda företagen/fonderna:

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

Som vi kan se på grafen utgör bitcoin-värdet i Grayscale Bitcoin Trust cirka 70 – 90% av fondens marknadsvärde. Fonden har inga andra tillgångar och därmed handlas fondandelarna till en “premie”. Som investerare är jag naturligtvis inte särskilt glad över att betala en premie. Å andra sidan har premien varit stabil under det senaste året och det är inte något som talar för att den kommer att minska i framtiden, tvärtom. Anledningen är att det förmodligen finns mer institutionella pengar som går till kryptovaluta än det finns seriösa förvaltare.

Från grafen kan det också se ut som att MicroStrategy handlas till en premie. Detta företags huvudsakliga verksamhet är dock “business intelligence” och om du justerar för värdet på detta är värderingen troligtvis rättvis (bottenlinjen växer så jag antar en P/E-multipel på 30 för 2022). Uppskattningen är hämtad från www.wsj.com.

Galaxy Digital Holdings handlas också till en högre kurs än vad deras bitcoin-innehav skulle föreslå. Med detta sagt är detta ett spännande företag som definierar sig själv som ”a diversified financial services and investment management innovator in the digital asset, cryptocurrency, and blockchain technology sector”. Det är inte särskilt mycket information på företagets hemsida så det är svårt att säga mycket om värderingen.

Tradingmöjligheter

För långsiktiga investerare som vill ha exponering mot bitcoin är MicroStrategy en intressant möjlighet. Jag ser ingen anledning att investera i Grayscale Bitcoin Trust så länge man kan köpa MicroStrategy utan premie. Galaxy Digital Holdings är intressant men hittills finns det för lite information tillgänglig.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


Kurserna i diagrammet verkar vara “mean reverting”. Det betyder att de tenderar att dra mot ett genomsnitt. Således, om du har en (lång) position i bitcoin som du vill behålla, är det möjligt att du kan tjäna på att minska detta och istället (eller också) ta en position i ett av de nämnda instrumenten. Då kan du balansera portföljen genom att öka/minska positionen i aktien/fonden beroende på hur premien till bitcoin är (man håller alltid den totala exponeringen för bitcoin stabil).

MicroStrategy har varit mycket populär bland investerare över hela världen de senaste månaderna. Så populär att priset på aktien faktiskt stiger snabbare än bitcoin själv eftersom den ger möjlighet för nya aktörer att komma in på bitcoin-marknaden. Nedan kan du se hur MicroStrategy har utvecklats sedan mitten av oktober. Aktien har stigit 366%, medan bitcoin “bara” har stigit 214%.

Hos nät-mäklaren Markets kan du handla Microstrategy, både som stamaktie (MarketsI) och CFD (MarketsX). Om du handlar med CFD, var medveten om att denna handlas med en hävstång på fem gånger. Hävstång och volatilitet innebär att den potentiella avkastningen kan vara stor men risken för förlust är motsvarande hög. Detta alternativ är därför för den riskvillige tradern som älskar volatilitet.

Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor hos MarketsKlicka här


Spread the love